×
Strona glównaO firmieNagrody i Wyróżnienia RODO 1Materiały budowlaneMieszkaniaMieszkania Kąpielowa 2B Mieszkania Janowska Mieszkania Kąpielowa 2A Mieszkania Żeromskiego 48 TransportStolarkaOkna Drzwi Montaż KontaktYoutubeStrefa Klienta

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , dalej RODO, informuję że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MERKURY GOŁAWSKI Spółka Jawna z siedzibą w Białej Podlaskiej przy Sidorskiej 53
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy handlowej oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług , w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności,obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  3. MERKURY GOŁAWSKI sp.j. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
organom nadzorującym,organom władzy i innym osobom trzecim;w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym,sądom i innym organom władzy(np. organom podatkowym i organom ścigania),niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom)lub podmiotom, którym Merkury Goławski sp. j. zleca usługi.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone , wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych ( w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Merkury Goławski Sp.j.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sponsorowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,